Oferta dla przedszkoli

Cennik odbitek
10×15: 3,50 zł
13×18: 5,00 zł
15×21: 6,50 zł
20×30: 13 zł
30×40: 21 zł

Niespotykane grupowe podłużne zdjęcie: od 10 zł

Przedszkole zdjęcie grupowe